fb40x40 unionjack

logona314

logona314

Útgefið efni

 

Merki Náttúrustofu Austurlands
 PDF - PNG

Ársskýrslur Náttúrustofu Austurlands

Skýrslur 2015

150. Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2014. Egilsstaðir júní 2015.
148. Alcoa Fjarðarál Umhverfisvöktun 2014. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðarál. Viðaukar. Neskaupstaður apríl 2015.
147. Heiðagæsir á vatnasvæði Kárahnjúkavirkjunar árið 2014. Egilsstaðir júní 2015.
145. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2014 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2015. Egilsstaðir febrúar 2015.

Skýrslur 2014

144. Vetrartalning hreindýra 22.-30.mars 2014. Egilsstaðir desember 2014.
141. Stafrænn ferðafélagi á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Hlustaðu - sjáðu - upplifðu. Neskaupstað júlí 2014.
140. Snæfellshjörð. Áhrif náttúru og manna á líf Snæfellshjarðar í ljósi vöktunar síðustu áratugi og staðsetninga hreinkúa með GPS-hálskraga 2009-2011. Neskaupstaður Október 2014.

138. Fallryksmælingar við Hálslón og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2013. Neskaupstaður mars 2014.
137. Alcoa Fjarðarál Umhverfisvöktun 2013. Skýrsla unnin af Náttúrustofu Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands fyrir Alcoa Fjarðarál. Neskaupstað apríl 2014.
136. Vöktun skúms á Úthérað 2005-2013. Egilsstaðir  febrúar  2014.
135. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2013 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2014. Egilsstaðir mars 2014. Skýrslan.
133. Andatalningar á Lagarfljóti og á Fljótsdalsheiði árið 2013. Egilsstaðir febrúar 2014. Skýrslan
132. Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2013. Egilsstaðir febrúar 2014. Skýrslan

Skýrslur 2013

130. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2012. Egilsstaðir júlí 2013. Skýrslan
129. Áhrif gruggs á vatnalífríki Glúmsstaðadalsár og Hrafnkelsár. Niðurstöður vöktunar 2012. Neskaupstaður maí 2013. Skýrslan
128. Vöktun hreindýrastofnsins 2012 og tillaga Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta og ágangssvæði 2013. Egilsstaðir maí 2013. Skýrslan

127. Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2012. Egilsstaðir, apríl 2013. Skýrslan
126. Hávellur á Lagarfljóti og vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2012. Egilsstaðir, mars 2013  Skýrslan
124. Kárahnjúkavirkjun. Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2012. Neskaupstaður, maí 2013. Skýrslan.

Skýrslur 2012

123. Áhrif gruggs á vatnalífríki Glúmsstaðadalsár og Hrafnkelsár. Niðurstöður vöktunar 2011. Neskaupstaður, maí 2012. Skýrslan
122. Vöktun heiðagæsa á Snæfellsöræfum 2011. Áhrif kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir. Egilsstaðir, mars 2012. Skýrslan
121. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2011 og tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2012. Egilsstaðir, febrúar 2012. Skýrslan
120. Hávellutalningar á Lagarfljóti og á vötnum í Fljótsdalsheiði 2011. Egilsstaðir, mars 2012. Skýrslan
119. Vöktun skúms á Úthéraði. Úttekt á varpi við Jökulsá á Dal 2011. Egilsstaðir, mars 2012. Skýrslan
118. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2011. Egilsstaðir, mars 2012. Skýrslan
117. Kárahnjúkavirkjun. Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2011. Neskaupstaður,febrúar 2012. Skýrslan
115. Botndýrarannsóknir vegna fiskeldis í Berufirði 2011. Neskaupstaður, janúar 2012. Skýrslan

Skýrslur 2011

113. Vöktun heiðagæsa á vatnasviði Jökulsár á Dal og Jökulsár í Fljótsdal 2005-2010. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir. Egilsstaðir, júní 2011. Skýrslan
112. Áhrif gruggs á vatnalífríki Glúmsstaðadalsár. Niðurstöður vöktunar 2010. Neskaupstaður, mars 2011. Skýrslan
111. Fuglar og hreindýr í Hrafnkelsdal. Egilsstaðir, mars 2011. Skýrslan
110. Hávellutalningar á Lagarfljóti 2010. Egilsstaðir, mars 2011 Skýrslan
109. Tillaga um veiðikvóta og ágangssvæði 2011 og vöktun Náttúrustofu Austurlands 2010. Egilsstaðir, mars 2011. Skýrslan
108. Álver Alcoa Fjarðaáls Umhverfisvöktun í Reyðarfirði 2010.Gróður og yfirborðsvatn. Neskaupstaður, febrúar 2011.
107.Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar
vorið 2010. Egilsstaðir, febrúar 2011. Skýrslan
106. Jökuldalsvegur (923) um Hrafnkelsdal Groðurfar og verndargildi landslags. Neskaupstaður febrúar 2011. Skýrslan
105.Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og í byggð á Fljótsdalshéraði sumarið 2010. Neskaupstaður febrúar 2011. Skýrslan
104.Vöktun kræklingalirfa í svifi á Austurlandi árið 2010, Skýrsla til Vaxtarsamnings Austurlands. Neskaupstaður mars 2011
skýrslan

 

Skýrslur 2010
Hreindýr, bæklingur sem hefur að geyma almennar upplýsingar um hreindýr. Egilsstaðir 2010.

103. Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2009 og tillaga um ágangssvæði og
veiðikvóta 2010. Egilsstaðir, maí 2010. Skýrslan
102. Gróðurvöktun á Vesturöræfum, Kringilsárrana og Fljótsdalsheiði með notkun gervitunglamynda, Samanburður á milli ára 2002, 2007 og 2008. Neskaupstaður, júní 2010. Skýrslan
101. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2009. Unnið fyrir Landsvirkjun Egilsstaðir, Apríl 2010. Skýrslan
100. Hávellutalningar á Lagarfljóti og varpdreifing skúms á Úthéraði 2009. Unnið fyrir Landsvirkjun. Egilsstaðir, Mars 2010. Skýrslan
99. Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar við Hálslón, á Brúaröræfum og
í byggð á   Fljótsdalshéraði sumarið 2009. Neskaupstaður, Mars 2010. Skýrslan
98.Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga að verndaráætlun, Unnið fyrir svæðisráð austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Neskaupstaður, febrúar 2010. Skýrslan
97. External Environmental Monitoring Alcoa-Fjarðaál Smelter in Reyðarfjörður Results of on-going monitoring
from 2006 to 2009 and comparison with the baseline survey from 2004 and 2005
. Neskaupstaður, mars 2010
96.Fuglar og spendýr á Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs
Egilsstaðir, janúar 2010. Skýrslan

 

Skýrslur 2009

95.Gróðurvöktun á Fljótsdalsheiði með notkun gervitunglamynda og gróðurreita
Neskaupstaður, Nóvember 2009 Skýrslan
94.Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2008 og tillaga um ágangssvæði og 
veiðikvóta 2009
Egilsstaðir,Maí  2009. Skýrslan.
93. Glúmstaðadalsá, Niðurstöður vöktunar 2008 og samanburður á áhrifum vatnstennslis, bergsalla og sets úr borgöngum á smádýralíf.
Neskaupstaður, Maí 2009 Skýrslan
92. External Environmental Monitoring. Fjarðaál-Alcoa Smelter Reyðarfjörður.
Summary of field activities in 2008 by Náttúrustofa Austurlands.
Neskaupstaður,Mars 2009
91.Ofanflóð á vegarstæði nýs Axarvegar, frá Skriðuvatni í Berufjörð
Neskaupstaður, Mars 2009. Skýrslan
90.Gróður,fuglar,hreindýr og verndargildi á og við vegarstæði yfir Öxi,
í Skriðdal og um  botn Berufjarðar.
Neskaupstaður, April 2009. Skýrslan.
89. Lífríki í fjöru og leiru í Berufirði Neskaupstað, Febrúar 2009. Skýrslan
88. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2008.
Egilsstaðir, Janúar 2009. Skýrslan
87.Gróðurfar á framkvæmdasvæði við Bakka norðan Húsavíkur.
Neskaupstaður, Janúar 2009
86. Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar á Brúaröræfum, við Hálslón á
Fljótsdalshéraði sumarið  2008
Neskaupstað , Janúar 2009. Skýrslan.
84.b Staða hreindýrarannsókna á áhrifasvæðum Káranhjúkavirkjunar 2008.
Egilsstöðum Janúar 2009. Skýrslan

Skýrslur 2008

85. Úttekt  á fuglum við Hverfisfljót vegna fyrirhugaðrar virkjunar við Hnútu,
Egilsstaðir Nóvember 2008. Skýrslan
84. Kárahnjúkavirkjun, Fallryksmælingar á Brúaröræfum, við Hálslón
og á Fljótsdalshérað sumarið 2007
Neskaupstað April 2008. Skýrslan
83.Vöktun Náttúrustofu Austurlands 2007 og tillaga um ágangssvæði og veiðikvóta 2008
Lagt fyrir Hreindýraráð og veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunnar á fundi þann
13. nóvember 2007. Skýrslan.
82. Gróðurvöktun á Vesturöræfum með notkun gervitunglamynda.
Neskaupstað, mars 2008. Skýrslan 
81. Glúmsstaðadalsá, Niðurstöður vöktunar 2007 á áhrif vatnsrennslis, 
Bergsalla og sets úr borgöngum á smádýralíf
Neskaupstað, mars 2008.  Skýrslan
80. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2007
Egilsstaðir, janúar 2008. skýrslan
79.b Gróðurfar á vegarstæðum í Norðfjarðardal og Fannardal
Neskaupstað, október 2008. Skýrslan
79. Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum inni í Norðfjarðardal,
Fannardal og á Eskifirði.
Neskaupstað, janúar 2008. Skýrslan
78. Ofanflóð á vegarstæði Norðfjarðarvegar um Norðfjarðargöng
Neskaupstað, janúar 2008. Skýrslan

Skýrslur 2007

76. Gróðurfar á Skógargerðismel ofan Húsavíkur
Neskaupstað, nóvember 2007. Skýrslan
74. Gróðurfar og fuglalíf við Hverfisfljót
Neskaupstað, október 2007 Skýrslan
73. Gróðurrannsóknir við Kringilsárrana
Neskaupstað, febrúar 2007 skýrslan
72. Field work activities by Náttúrustofa Austurlands in 2006 External
Environmental Monitoring
Neskaupstaður, febrúar 2007

71.b. Kortlagning Burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum Kárahnjúkavirkjunar vorið 2006.
Egilsstaðir.desember 2006. Skýrslan
71. Kárahnjúkavirkjun. Fallryksmælingar við Hálslón og í byggð
sumarið 2006
Neskaupstaður, febrúar 2007.Skýrslan


Skýrslur 2006

Ónúmeruð - Tillaga Náttúrustofu Austulands um ágangssvæði og veiðikvóta 2007
Egilsstaðir, nóvember 2006 Skýrslan70. Glúmsstaðadalsá. Niðurstöður vöktunar 2006 á áhrif vatnsrennslis,
bergsalla og sets úr borgöngum á smádýralíf
Neskaupstaður, september 2006 Skýrslan
69. Gróðurfar og fuglalíf á fyrirhuguðum vegarstæðum 
milli Oddsgils og Teigs í Vopnafirði 
Neskaupstaður, september 2006 Skýrslan
68. Yfirlit um Staðardagskrá 21 í Fjarðabyggð. 
Neskaupstaður, maí 2006 Skýrslan 
67. Lífríki á efnistökusvæði í Eyvindará
Neskaupstaður, febrúar 2006 Skýrslan


Skýrslur 2005


66. Kortlagning burðarsvæða hreindýra á áhrifasvæðum
Kárahnjúkavirkjunar vorið 2005
Ekki merkt með NA númeri  , Landsvirkjun Desember 2005 Skýrslan
65. Baseline Survey Report. External Environmental Monitoring.
Ecological Survey
Neskaupstaður, desember 2005
Ónúmeruð - Tillaga Náttúrustofu Austulands um ágangssvæði og veiðikvóta 2006
Egilsstaðir, nóvember 2005. Skýrslan
64. Glúmsstaðadalsá, Smádýralíf og áhrif vatnsrennslis, bergsalla og sets úr borgöngum. Neskaupstaður, október 2005 Skýrslan
63.Byggingarár húsa á Búðum í Fáskrúðsfirði. Neskaupstaður, október 2005 Skýrslan
62. Gróður á fyrirhuguðu efnislosunarsvæði milli Lagarfoss og Ekru.  Neskaupstaður, ágúst 2005 Skýrslan
61. Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum í Hofsárdal og Vesturárdal.
Neskaupstaður, Maí 2005 Skýrslan

Skýrslur 2004

Ónúmeruð. Tillaga Náttúrustofu Austurlands um ágangssvæði og veiðikvóta 2005
Egilsstaðir. Desember 2004. Skýrslan
60. Gróðurfar og dýralíf á áhrifasvæðum virkjunar í Fjarðará í Seyðisfirði
Neskaupstað, desember 2004 . 
Skýrslan öll 25.67 Mb Skýrslan án kortsins 6.68 Mb
59. Gróðurfar í friðlandinu við Miklavatn í Skagafirði
Unnið fyrir Náttúrustofu Norðurlands vestra. Desember 2004 
Skýrslan með korti 15.03 Mb
58. Af hverju eru lyngbúi og súrsmæra sjaldgæfar tegundir á Íslandi?
Verkefni styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna. Október 2004. Skýrslan
57. Lykiltölur fyrir Austur-Héraði - tillögur.
Unnið fyrir Austur-Hérað. Mars 2004. Skýrslan
56. Staðardagskrá 21.  Stöðumat á Austur-Héraði.
Unnið fyrir Austur-Hérað. Mars 2004. Skýrslan
55. Byggingarár húsa á Fáskrúðsfirði  Skýrslan
Unnið fyrir Veðurstofuna. Janúar 2004.

Skýrslur 2003

54. Hólmanes og Hólmaháls- lífríki og verndargildi svæðisins.
Unnið fyrir Vegagerðina.  Desember 2003. Skýrslan
53. Gróðurfar og fuglalíf í fjallinu ofan við Neskaupstað. - Tröllagiljasvæði.
Unnið fyrir Fjarðabyggð.  Október 2003.  Skýrslan með korti  og
Skýrslan án korts
52. Gróðurfar við veglínu frá Hofi að Steinkoti í Vatnsdal.
Unnið fyrir Vegagerðina í samvinnu við Náttúrustofu Norðurlands Vestra.
Skýrslan
51. Gróðurathuganir á Vegarstæði að fyrirhuguðum jarðgöngum undir
Almannaskarð. Unnið fyrir Vegagerðina. Júlí 2003. Skýrslan
50. Gróðurathuganir á nokkrum svæðum á veglínu frá Vegaskarði
að Langadalsá.
Unnið fyrir Vegagerðina. Júlí 2003. Skýrslan - PDF   eða 
Skýrslan með betri myndum - ZIP
49. Athugun á fuglum með veglínu frá Vegaskarði að Svartfelli
norðan Möðrudals 24. júní 2001.
Júní 2003.Skýrslan-pdf

48. Vöktun hreindýrastofnsins 2001-2002 og tillaga Náttúrustofu Austurlands
um veiðikvóta árið 2003.
Febrúar 2003. Skýrslan

 

Skýrslur 2002

47. Gróðurfar við Kröflulínu 3.
Unnið fyrir Línuhönnun hf.  Desember 2002.Skýrslan pdf
46. Greinargerð um gróðurfar á vegastæði austan Jökulsár
á Breiðarmerkursandi.
Unnið fyrir Vegagerðina. September 2002. Skýrslan
45. Fjörulíf í Reyðarfirði. Samantekt fyrri rannsókna.
Unnið fyrir Samherja. Maí 2002. Skýrslan
Ótölusett. Ofanflóð á Eskfirði.
Unnið í samvinnu við Veðurstofu Íslands. Maí 2002.  Skýrslan
44. Hreindýr og skógur. Skógrækt Fljótsdalshéraðs og ágangur hreindýra
í ungskógum.
Verkefni styrkt af Nýsköpunarsjóði Námsmanna. Mars 2002. Skýrslan
43. Könnun á tegundasamsetningu túna á láglendissvæðum í Fljótsdal.
Áfangaskýrsla.
Unnið fyrir Vegagerðina. Mars 2002.  Skýrslan
42. Vöktun hreindýrastofnsins 2000-2001 og tillaga
Náttúrustofu Austurlands um veiðikvóta árið 2002.
Janúar 2002. Skýrslan


Skýrslur 2001

Staðardagskrá 21 í Fjarðabyggð. 1. Útgáfa.
Unnið fyrir Fjarðabyggð. Janúar 2001.  Skýrslan
40. Möguleikar á notkun plantna sem vaktara á loftmengun frá álverum.
Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna. September 2001
39. Gróðurfar á vegarstæðum við Hauksstaði og Hvanná á Jökuldal.
Unnið fyrir Vegagerðina. Ágúst 2001.

Skýrslan , Skýrslan án korta ,
Kort - Hvanná , Kort - Hauksstaðir )
38. Gróðurathugun á efnistökusvæði við Fláajökul, austan Hólmsár.
Júlí 2001.   Skýrslan 
37. Byggingarár húsa á Eskifirði. Unnið fyrir Veðurstofu Íslands. Maí 2001.
Skýrsla.
36. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á íslenska hreindýrastofninn.
Unnið fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands 
og Landsvirkjun. Apríl 2001.  Skýrslan, Ljósmyndir ,
fylgiskjöl , skýrslan án mynda
6-7, 10 og 15-25 í 4.kafla , 6.-7.mynd ,
10.mynd , 15.-18.mynd ,
19.-20. mynd , 21.-25. mynd
35. Gróðurlendi á áhrifasvæði álvers í Reyðarfirði með 280.000 og 
420.000 tonna ársframleiðslu.
Unnið fyrir Fjárfestingastofu Orkusvið. Maí 2001. Skýrslan ,
Skýrslan án korts
34. Mat á verndargildi landlagsheilda í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna 
mats á umhverfisáhrifum  jarðganga. Apríl 2001 Skýrslan
33. A. Gróðurfar við Reykjanesbraut. Unnið fyrir Vegagerðina. Janúar 2001. 
Skýrslan
33. B. Gróðurkort - Gróðurfar við Reykjanesbraut. Unnið fyrir Vegagerðina.
Apríl 2001. Kort
32. Könnun á gróðri og dýralífi á vegarstæðum í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði 
vegna jarðganga.
Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Janúar 2001. Skýrslan 

Skýrslur frá 1999-2000


31. Könnun á lífríki á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna nýbyggingar
Suðurfjarðavegar um Kambanesskriður. 
Unnið fyrir Vegagerðina. Desember 2000. Skýrslan
30. Áætlað umfang raskaðs skóglendis, votlendis og ræktaðs lands vegna
framkvæmda við Fljótsdalslínur 3 og 4.
Unnið fyrir Landsvirkjun. Febrúar 2000. Skýrslan
29. Notkun nærumhverfis og vettvangskennslu í náttúrufræði og
umhverfisfræðikennslu í Neskaupstað.
Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna. Nóvember 2000.  
28. Skráning og flokkun fjörugerða og fjöruvista.
Verkefni styrkt af nýsköpunarsjóði námsmanna. Október 2000.  
Skýrslan
27. Athuganir á fuglum á áhrifasvæði Kröfluvirkjunar.
Unnið fyrir Landsvirkjun/VGK Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns.
Október 2000. Skýrslan
26. Könnun á mikilvægi leirunnar í botni Seyðisfjarðar fyrir fugla.
Unnið fyrir Siglingastofnun. Ágúst 2000.  Skýrslan
25. Könnun á lífríki leirunnar í botni Seyðisfjarðar.
Unnið fyrir Siglingastofnun. Ágúst 2000.  Skýrslan
24. Útbreiðsla varpfugla á Austfjörðum. Könnun árið 1999 í reitum
7247,7248, 7249, 7347, 7348, 7349, 7447, 7448, 7449, 7547,
7548, 7549.
Framvinduskýrsla. Verkefni styrkt af  Náttúruverndarsamtökum Austurlands.
Maí 2000. Skýrslan
23. Könnun á lífríki fjörunnar í Innri Gleðivík.
Unnið fyrir Siglingastofnun. Apríl 2000. Skýrslan
22. Gróðurkort af fjallinu ofan við Eskifjörð, frá Bleiksá að Mjóeyri.
Unnið fyrir garðyrkjustjóra Fjarðabyggðar 1999-2000. Kort 1 ,
Kort 2
21. Staðardagskrá 21: Ástand umhverfismála í Fjarðabyggð.
Unnið fyrir Fjarðabyggð. Febrúar 2000. Skýrslan
20. Gróðurfar á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna vegabóta á
Upphéraðsvegi í Fljótsdal.
Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Janúar 2000. Skýrslan 

 

Skýrslur frá 1996-1999


19.  Hreindýr og raflínur. Áhrif tveggja 400 kV háspennulína frá stöðvarhúsi 
Fljótsdalsvirkjunar að fyrirhuguðu álveri í Reyðarfirði á hreindýr.
Unnið fyrir Landsvirkjun. Desember 1999. Skýrslan
18. Fljótsdalslínur 3 og 4. Gróðurfar við fyrirhuguð línustæði.
Unnið fyrir Landsvirkjun. Desember 1999. Skýrslan
17.  Gróðurathuganir á fyrirhuguðum vegarstæðum í Kinnarlandi í Vopnafirði.
Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Desember 1999. Skýrslan
16.  Greinargerð um gróðurathugun við Brekku í Fljótsdal.
Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Nóvember 1999. Skýrslan
15.  Greinargerð um gróðurfar á vegarstæði frá Ytri Hlíðarhvammi að
Merkigróf í Selárdal.
Unnið fyrir Veiðifélag Selár. Nóvember 1999.  Skýrslan
14.  Fuglalíf í Fjarðabotnum á Austfjörðum 1998. Handrit. Skýrslan
13.  Fuglaathuganir í Reyðarfirði vegna fyrirhugaðs álvers.
Unnið fyrir Samstarfsnefnd um staðarvalsathuganir iðnaðarsvæða á Reyðarfirði.
September 1999.  Skýrslan
12.  Gróðurathugun á mögulegum sorpförgunarstöðum
á Vopnafirði og Bakkafirði.
Unnið fyrir Vopnafjarðarhrepp. Maí 1999. Skýrslan
11.  Description and mapping of vegetation in Reyðarfjörður, Iceland.
Unnið fyrir Fjárfestingastofu, orkusvið. Júlí 1999. Skýrslan
10. Könnun á gróðurfari í Njarðvík eystri.
Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Maí 1999.   Skýrslan
9. Nokkur atriði varðandi fuglalíf í botni Eskifjarðar.
Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Janúar 1999. Skýrslan
8. Nokkrir punktar um gróðurfar á svæðinu frá Stafdal og út á Brún 
í hlíðum Bjólfsins.
Unnið fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. Júlí 1998.  Skýrslan
7. Gróðurfar á framkvæmdasvæðum vegna snjóflóðavarna í Bjólfinum 
á Seyðisfirði.
Unnið fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. Júlí 1998.   Skýrslan
6. Fuglalíf undir  Bjólfi í Seyðisfirði 1997.
Unnið Seyðisfjarðarkaupstað. Mars 1998. Skýrslan
5. Gróðurfar í fjallinu ofan við Neskaupstað.
Unnið fyrir Neskaupstað. Mars 1998. Skýrslan
4. Fuglalíf ofan byggðar í Neskaupstað 1997.
Unnið fyrir Neskaupstað. Mars 1998.  Skýrslan
3. Könnun á leiru í Fossárvík í Berufirði.
Unnið fyrir Vegagerðin á Austurlandi. Ágúst 1997 Skýrslan
2. Greinargerð um gróðurathugun á svæðum sem til greina koma sem 
sorpurðunarsvæði fyrir Vopnafjarðarsvæðið.
Unnið fyrir Vopnafjarðarhrepp. Október 1996. Skýrslan
1. Greinargerð um gróðurskoðun á fyrirhuguðu vegarstæði og
grjótnámssvæði á Kolbeinstanga.Unnið fyrir Siglingamálastofnun. Júní 1996. Skýrslan

Ársskýrslur

Ársskýrsla 2012
Ársskýrsla 2011
Ársskýrsla 2010
Ársskýrsla SNS 2009
Ársskýrsla 2008
Ársskýrsla 2007
Ársskýrsla 2006

Ársskýrsla 2005

Ársskýrsla 2004

Ársskýrsla 2003

Ársskýrsla 2002

Ársskýrsla 2001
Ársskýrsla 2000

Ársskýrsla 1999

Ársskýrsla 1998

Ársskýrsla 1997

Náttúrustofa Austurlands

  • Kt: 461094-2529
  • Sími: 477-1774
  • Netfang: na(hjá)na.is

Starfsstöð í Neskaupstað

Mýrargötu 10
740 Neskaupstaður

Starfsstöð á Egilsstöðum

Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstaðir