Stunning Instagram Logo Vector Free Download 43 For New Logo with Instagram Logo Vector Free Download 1 1024x1024 fb40x40 unionjack

2018 Ester LogoNA PDF vefstr

logona314

Starfsfólk Náttúrustofu Austurlands

Tengiliður

Halldór Walter Stefánsson
Heimilisfang:
Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstöðum

halldor[hjá]na.is

Sími:
4771774 / 4777078
Farsími:
8465856

Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar:

Verksvið:
Fuglarannsóknir


Helstu verkefni:
Útbreiðsla varpfugla á Austfjörðum
Ýmsar fuglarannsóknir og vaktanir

Starfsferill:
2001- Fuglarannsóknir hjá Náttúrustofu Austurlands.
1997-2000. Verkefnavinna við fuglarannsóknir Náttúrustofu Austurlands.
2004 og 2009. Afleysingakennsla í líffræði við Menntaskólann á Egilsstöðum.
2010- Rannsóknir á heilbrigði rjúpunnar fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
2010. Gæsarannsóknir í Guðlaugstungum fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
2007, 2008 og 2010. Fuglarannsóknir við Bakkafjöruveg fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
2007, 2008 og 2010. Fuglarannsóknir vegna Mýrarelda í Borgarfirði.
2007. Fuglarannsóknir við Krísuvík fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands. 
2007. Fuglarannsóknir á Auðkúluheiði (ITEX) fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
2005. Álftatalning á Austur- og Suðausturlandi fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
2003. Umhverfismat veglínu yfir Sléttu fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
2002-2003. Skógvistarverkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands og Skógræktar Ríkisins.
1999-2002. Vinna við Rammaáætlun hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
1996-2001. Gæsamerkingar Náttúrufræðistofnunar Íslands og WWT.
1996. Álftamerkingar í Jökuldalsheiði Náttúrufræðistofnunar Íslands og WWT
1994-1997. Varpútbreiðsla fugla á Fljótsdalshéraði fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands.
1991-1992. Hreindýraburðarrannsóknir og kálfamerkingar á Vesturöræfum fyrir Veiðistjóraembættið.
1990. Fengitímarannsóknir á hreindýrum í Merkis- og Jökuldalsheiði fyrir Veiðistjóraembættið.
1989-1991. Fálkarannsóknir Náttúrufræðistofnunar Íslands á Suðaustur- og Suðurlandi.
1988- Vetrarfuglatalningar Náttúrufræðistofnunar Íslands.
1986- Fuglamerkingar.
1979-1997. Fiskvinnsla. Almenn landbúnaðarstörf á sauðfjár-, nautgripa- og loðdýrabúum. Sauðfjárslátrun. Loðnuvertíð.

Stjórnir
2002- Formaður stjórnar Austurlandsdeildar Fuglaverndarfélags Íslands.
1998-2005. Í varastjórn  Skotfélags Austurlands
1999-2002. Varamaður í stjórn Náttúruverndarsamtaka Austurlands.
1997-2001. Varamaður í stjórn Félags um verndun hálendis Austurlands.

 

Greinar og skýrslur:

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Kristín Ágústsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Skarphéðinn G. Þórisson, Elín Guðmundsdóttir og Guðrún Óskarsdóttir (2018). Gróður, fuglar og vatnalíf við Þverá í Vopnafirði. - rannsóknir vegna fyrirhugaðar allt að 6 MW virkjunar. Náttúrustofa Austurlands NA-180181

Kristín Ágústsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Elín Guðmundsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson (2018). Gróðurfar og fuglalíf við Hverfisfljót – Endurskoðun 2018 vegna 9.5 MW virkjunar. Náttúrustofa Austurlands NA-180179

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Halldór W. Stefánsson og Cristian Gallo (2017). Rannsóknir á lífríki Seyðisfjarðar. -Botndýr, mælingar í seti, fuglar og þörungar í fjöru. Unnið fyrir Fiskeldi Austfjarða Náttúrustofa Austurlands NA-170175

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Halldór W. Stefánsson og Cristian Gallo (2017). Rannsóknir á lífríki Stöðvarfjarðar. -Botndýr, mælingar í seti, fuglar og þörungar í fjöru. Unnið fyrir Fiskeldi Austfjarða Náttúrustofa Austurlands NA-170174

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Halldór Walter Stefánsson og Kristín Ágústsdóttir (2017) Rannsóknir á lífríki í botni Eskifjarðar - Fuglar, botndýr í sjó og leiru og seiði í ám. Náttúrustofa Austurlands, NA-170172

Halldór Walter Stefánsson (2017). Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2016. Náttúrustofa Austurlands, NA-170169

Halldór Walter Stefánsson (2017). Heiðagæsarannsóknir á vatnasviði Kárahnjúkavirkjunar árið 2016. Náttúrustofa Austurlands, NA-170166

Halldór Walter Stefánsson (2016). Vatnafuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum í Fljótsdalsheiði 2015. Náttúrustofa Austurlands, NA-160161

Halldór Walter Stefánsson (2016). Heiðagæsir í varpi og felli á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar 2015. Náttúrustofa Austurlands, NA-160157

Halldór Walter Stefánsson (2016). Íslensk/breski grágæsastofninn 2012. Náttúrustofa Austurlands, NA-160156

Halldór Walter Stefánsson 2016. Áhrif fiskeldis á fuglalíf í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Unnið fyrir Fiskeldi Austfjarða hf. Egilsstaðir, Apríl 2016. Bls. 15.

Guðrún Óskarsdóttir, Halldór W Stefánsson, Kristín Ágústsdóttir og Elín Guðmundsdóttir (2015). Gróður og fuglar á áhrifasvæði ofanflóðavarna neðan Urðarbotna og Nesgils í Norðfirði. Unnið fyrir EFLU. Náttúrustofa Austurlands, NA-150153

Halldór Walter Stefánsson (2015). Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2014. Náttúrustofa Austurlands NA-150150

Halldór Walter Stefánsson (2015). Heiðagæsir á vatnasviði Kárahnjúkavirkjunar árið 2014. Unnið fyrir Landsvirkjun. , LV-2015-068. Náttúrustofa Austurlands, NA-150147

Kristín Ágústsdóttir, Skarphéðinn G. Þórisson, Gerður Guðmundsdóttir, Halldór Walter Stefánsson, Jóhann Guttormur Gunnarsson, Páll Pálsson og Rán Þórarinsdóttir (2014). Stafrænn ferðafélagi á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Hlustaðu - sjáðu –upplifðu. Vinir Vatnajökuls styrktu þetta verkefni. Náttúrustofa Austurlands, NA-140141

Halldór Walter Stefánsson (2014). Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á grágæsir. Náttúrustofa Austurlands, NA-140139

Halldór Walter Stefánsson (2014). Vöktun skúms á Úthérað 2005-2013. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2014-037. Náttúrustofa Austurlands, NA-140136

Halldór Walter Stefánsson (2014). Andatalningar á Lagarfljóti og á Fljótsdalsheiði árið 2013. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2014-034.Náttúrustofa Austurlands , NA-140133

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G Þórisson (2014). Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2013. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2014-030. Náttúrustofa Austurlands, NA-140132.

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2013). Heiðagæsaathuganir á Snæfellsöræfum 2012. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2013-047. Náttúrustofa Austurlands, NA-130127.

Halldór Walter Stefánsson (2013). Hávellur á Lagarfljóti og vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2012. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2013-040. Náttúrustofa Austurlands, NA-130126.

Halldór Walter Stefánsson 2013. Áhrif eggjatöku á afkomu heiðagæsa og grágæsa á Íslandi. Grein í Veiðidagbók Umhverfisstofnunar 2013

Halldór Walter Stefánsson 2012. Áhrif eggjatöku á afkomu heiðagæsa og grágæsa á Íslandi. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis. Ágúst 2012.

Halldór Walter Stefánsson 2012. Aldursgreining gæsa í sárum. Grein í Veiðidagbók Umhverfisstofnunar 2012.

Halldór Walter Stefánsson (2012). Vöktun heiðagæsa á Snæfellsöræfum 2011. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2012-039. Náttúrustofa Austurlands, NA-120122.

Halldór Walter Stefánsson (2012). Hávellutalningar á Lagarfljóti og á vötnum í Fljótsdalsheiði 2011. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2012-036. Náttúrustofa Austurlands, NA-120120.

Halldór Walter Stefánsson (2012). Vöktun skúms á Úthéraði. Úttekt á varpi við Jökulsá á Dal 2011. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2012-038. Náttúrustofa Austurlands, NA-120119.

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2011). Vöktun heiðagæsa á vatnasviði Jökulsár á Dal og Jökulsár í Fljótsdal 2005-2010 - Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2011-080. Náttúrustofa Austurlands, NA-120113.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2011). Fuglar og hreindýr í Hrafnkelsdal. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands, NA-110111.

Halldór Walter Stefánsson (2011). Hávellutalningar á Lagarfljóti. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2011/038. Náttúrustofa Austurlands, NA-110110.

Halldór Walter Stefánsson (2010). Hávellutalningar á Lagarfljóti og varpdreifing skúms á Úthéraði 2009. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV-2010/045. Náttúrustofa Austurlands, NA-100100.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2010). Fuglar og spendýr á Austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs Náttúrustofa Austurlands,NA-100096.

Halldór Walter Stefánsson 2010. Aldursgreining gæsa í sárum. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis.

Halldór Walter Stefánsson 2009. Aldursgreining gæsa á dvergvæng. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis.

Halldór Walter Stefánsson 2009. Aldursgreining gæsa með fjöður úr dvergvæng. Veiðidagbók Umhverfisstofnunar 2009.

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Gerður Guðmundsdóttir, Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Kristín Ágústsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson (2009). Gróðurfar, fuglar, hreindýr og verndargildi á vegarstæðum yfir Öxi, í Skriðdal og um botn Berufjarðar. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands, NA-090090.

Halldór Walter Stefánsson 2009. Aldursgreining gæsa með fjöður úr dvergvæng. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis. Desember 2009.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2008). Úttekt á fuglum við Hverfisfljót vegna fyrirhugaðrar virkjunar við Hnútu. Unnið fyrir Ragnar Jónsson. Náttúrustofa Austurlands, NA-080085.

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Gerður Guðmundsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Kristín Ágústsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson (2008). Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum inni í Norðfjarðardal, Fannardal og á Eskifirði. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands, NA-080079.

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Gerður Guðmundsdóttir, Halldór Walter Stefánsson og Kristín Ágústsdóttir (2007). Gróðurfar og fuglalíf við Hverfisfljót. Unnið fyrir Íslenska Orkuvirkjun. Náttúrustofa Austurlands, NA 070074.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór Walter Stefánsson og Kristín Ágústsdóttir (2006). Gróðurfar og fuglalíf á fyrirhuguðum vegarstæðum milli Oddsgils og teigs í Vopnafirði. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands, NA-060069.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Erlín Emma Jóhannsdóttir og Kristín Ágústsdóttir (2006). Lífríki á efnistökusvæði í Eyvindará. Unnið fyrir Línuhönnun. Náttúrustofa Austurlands, NA-060067.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór Walter Stefánsson, Skarphéðinn G. Þórisson, Berglind Steina Ingvarsdóttir, Erlín Emma Jóhannsdóttir og Kristín Ágústsdóttir (2005). Gróðurfar, dýralíf og verndargildi á vegarstæðum í Hofsárdal og Vesturárdal. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands, NA-050061.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór Walter Stefánsson og Kristín Ágústsdóttir (2004). Gróðurfar og dýralíf á áhrifasvæðum virkjunar í Fjarðará í Seyðisfirði. Unnið fyrir Íslenska Orkuvirkjun. Náttúrustofa Austurlands, NA-040060.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn Guðmundur Þórisson (2003). Gróðurfar og fuglalíf í fjallinu ofan við Neskaupstað. - Tröllagiljasvæði. Unnið fyrir Fjarðabyggð. Náttúrustofa Austurlands, NA-030053.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2002). Áhrif 6000 tonna sjókvíaeldisstöðvar í Reyðarfirði á fugla. Unnið fyrir Samherja. Náttúrustofa Austurlands.

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór Walter Stefánsson, Inga Dagmar Karlsdóttir, Kristín Ágústsdóttir, Skarphéðinn G. Þórisson (2001). Könnun á gróðri og dýralífi á vegarstæðum í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði vegna jarðganga. Unnið fyrir Vegagerðina á Austurlandi. Náttúrustofa Austurlands, NA-32.

Guðrún Á. Jónsdóttir, Skarphéðinn G. Þórisson og Halldór W. Stefánsson (2000). Könnun á lífríki á fyrirhuguðum vegarstæðum vegna nýbyggingar Suðurfjarðavegar um Kambanesskriður. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands, NA-31.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2000. Útbreiðsla varpfugla á Gerpissvæðinu. Framvinduskýrsla til Náttúrustofu Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2000. Útbreiðsla varpfugla á Austfjörðum Könnun árið 1999 í reitum 7247, 7248, 7249, 7347, 7348, 7349, 7447, 7448, 7449, 7547, 7548, 7549 á vegum Náttúrustofu Austurlands, kostað af NAUST. Framvinduskýrsla.

Halldór Walter Stefánsson (2000). Athuganir á fuglum á áhrifasvæði Kröfluvirkjunar. Unnið fyrir Landsvirkjun/VGK Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns. Náttúrustofa Austurlands, NA-27.

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (2000). Útbreiðsla varpfugla á Austfjörðum Könnun árið 1999 í reitum 7247, 7248, 7249, 7347, 7348, 7349, 7447,7448, 7449, 7547, 7548, 7549 á vegum Náttúrustofu Austurlands Náttúrustofa Austurlands, NA-24.
Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Sigurður H. Magnússon, Kristbjörn Egilsson, Halldór Walter Stefánsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson. Kárahnjúkavirkjun. Áhrif breytinga á vatnafari Jökulsár á Dal og Lagarfljót á gróður, fugla og seli. Unnið fyrir Landsvirkjun (LV-2001/022) NÍ-01005. Matsskýrsla. Reykjavík, apríl 2001.

Halldór Walter Stefánsson (1998). Fuglalíf í fjarðarbotnum á austfjörðum 1998 Náttúrustofa Austurlands NA-14

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1999). Fuglaathuganir í Reyðarfirði vegna fyrirhugaðs álvers. Unnið fyrir Samstarfsnefnd um staðarvalsathuganir iðnaðarsvæða á Reyðarfirði. Náttúrustofa Austurlands, NA-13.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1999. Fuglar á þremur veglínum við Hvanná á Jökuldal og einni ofan Hauksstaða. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1999. Fuglar á veglínum frá Brunahvammshálsi að Háreksstaðaleið. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands.

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1999. Veglína við Brekku í Fljótsdal. Unnið fyrir Vegagerðina. Júní 1999.

Hörður Kristinsson, Halldór Walter Stefánsson, Guðmundur Guðjónsson og Ólafur K. Nielsen 1999. Gróður og fuglalíf við Lón og Auðbjargarstaði í Kelduhverfi. Unnið fyrir Vegagerðina á Akureyri. Matsskýrsla. NÍ-99021. Akureyrir, desember 1999.

Halldór Walter Stefánsson (1998). Fuglalíf undir Bjólfi í Seyðisfirði 1997. Unnið fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. Náttúrustofa Austurlands, NA-6.

Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson (1998). Fuglalíf ofan byggðar í Neskaupstað 1997. Unnið fyrir Neskaupstað. Náttúrustofa Austurlands, NA-4.

Halldór Walter Stefánsson 1998. Viðkoma og afrán grágæsa á Fljótsdalshéraði. Styrkt af Umhverfisráðuneyti með fé úr Veiðikortasjóði 1998. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis.

Halldór Walter Stefánsson 1998. Fuglalíf í Fjarðabotnum á Austfjörðum 1998. Handrit.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1998. Varpútbreiðsla fugla á Héraði. Náttúrufræðistofnun Íslands handrit.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1998. Umsögn um fuglalíf við Stóra Sandfell. Unnið fyrir Vegagerðina 1998. Náttúrustofa Austurlands.

Halldór Walter Stefánsson 1998. Vortalningar á gæsum og álftum á Fljótsdalshéraði. Styrkt af Umhverfisráðuneyti með fé úr Veiðikortasjóði 1998. Skýrsla til Umhverfisráðuneytis.

Halldór W. Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 1997. Fuglalíf á Jökuldalsheiði frá Ármótaseli að Möðrudal, einkum meðfram núverandi þjóðvegi. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrustofa Austurlands.

Ritlisti Annað

Helgi Guðjónsson, Jón Einar Jónsson, Halldór Walter Stefánsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Tómas Grétar Gunnarsson 2015. Annual and large-scale variation in breeding output of Graylag geese (Anser anser) in Iceland. BirdStudy/Ringing & migration 2015.

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Ævar Petersen, Árni Einarsson, Halldór W. Stefánsson, Yann Kolbeinsson, Róbert A. Stefánsson, Böðvar Þórisson og Þórdís V. Bragadóttir 2011. Dreifing og fjöldi flórgoða á Íslandi 2004-2005. – Bliki 31: 31-35.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Fuglar við Jöklu. Glettingur 45-46. 17. árg. 2.-3. tbl.: 2007.
Halldór Walter Stefánsson 2004. Grágæsir á Úthéraði. Atferli og lifnaðarhættir. Múlaþing 31 2004.

Halldór Walter Stefánsson 2002. Landselir við Héraðsflóa. Glettingur 12. árg. 1. tbl. 2002.

 

Greinar
Gudjonsson, H., Jonsson, J.E., Stefansson, H.W., Snaethorsson, A.O. & Gunnarsson, T.G. 2015. Annual and large-scale vari-ation in breeding output of Greylag geese (Anser anser) in Iceland. Bird Study. DOI:10.1080/00063657.2015.10346

Helgi Guðjónsson, Jón Einar Jónsson, Halldór Walter Stefánsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Tómas Grétar Gunnarsson (2015). Annual and large-scale variation in breeding output of Graylag geese (Anser anser) in Iceland. BirdStudy/Ringing & migration (2015).

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Böðvar Þórisson, Guðmundur A. Guðmundsson, Halldór Walter Stefánsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Yann Kolbeinsson 2013. Fuglar á Austursandi við Öxarfjörð. – Bliki 32: 59-66.

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Ævar Petersen, Árni Einarsson, Halldór W. Stefánsson, Yann Kolbeinsson, Róbert A. Stefánsson, Böðvar Þórisson og Þórdís V. Bragadóttir 2011. Dreifing og fjöldi flórgoða á Íslandi 2004-2005. – Bliki 31: 31-35.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Fuglar við Jöklu. Glettingur 45-46. 17. árg. 2.-3. tbl.: 2007.

Halldór Walter Stefánsson 2004. Grágæsir á Úthéraði. Atferli og lifnaðarhættir. Múlaþing 31 2004.

Halldór Walter Stefánsson 2002. Landselir við Héraðsflóa. Glettingur 12. árg. 1. tbl. 2002.

Framlag í bresk rit: Hearn, RD & CR Mitchell, 2004. Greylag Goose Anser anser (Icelandic population) in Britain and Ireland 1960/61 – 1999/2000. Waterbird Review Series, The Wildfowl & Wetland Trust/Joint Nature Conservation Committee, Slimbridge.

Halldór Walter Stefánsson 1996. Villikötturinn. Glettingur 6. árg. 1. tbl. 1996.

 

 

 

 

Náttúrustofa Austurlands

  • Kt: 461094-2529
  • Sími: 477-1774
  • Netfang: na(hjá)na.is

Starfsstöð í Neskaupstað

Bakkavegi 5
740 Neskaupstaður

Starfsstöð á Egilsstöðum

Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstaðir